Zorgverzekeringen vergelijken


Vergelijk hier de zorgverzekeraars sluit direct uw polis af en begin gelijk met besparen!

Bekijk ook bij welke zorgverzekeraar u vrije zorgkeuze heeft, tandheelkunde, fysiotherapie, kraamzorg,
brillen en lenzen en alternatieve geneeswijzen in het basispakket heeft.

Zorgverzekering vergelijken

Naturapolis
Verzekerden met een naturapolis krijgen alleen een volledige vergoeding als zij naar zorgverleners gaan waarmee hun verzekeraar een contract heeft afgesloten.
Een verzekerde met een naturapolis mag wel naar een niet-gecontracteerde zorgverlener gaan.
Maar dan wordt meestal maar een deel van de behandeling vergoed. Doorgaans worden de kosten rechtstreeks tussen de zorgverlener en verzekeraar verrekend.
En de premie voor een naturapolis ligt meestal lager dan die voor zogenoemde restitutiepolissen.

Budgetpolis

Een budgetpolis of selectief polis is een versoberde versie van de naturapolis.
Een verzekerde met een budgetpolis kan bij een nog beperkter aantal zorgaanbieders terecht.
Dit betekent dat een verzekerde mogelijk verder moet reizen voor een behandeling.
Meestal is een budgetpolis weer goedkoper dan een naturapolis.


Restitutiepolis

Met een restitutiepolis heeft een verzekerde meer keuzevrijheid.
De verzekerde krijgt een standaardvergoeding voor behandelingen, ongeacht welke zorgverlener hij kiest.
De verzekerde moet de rekening van een niet-gecontracteerde zorgverlener soms wel eerst zelf betalen en achteraf declareren bij de verzekeraar.
In andere gevallen betaalt de verzekeraar de rekening rechtstreeks.
Het kan voorkomen dat een vergoeding duurder is dan de maximale tarieven die de zorgverzekeraar hanteert.
In dat geval moet de verzekerde een deel zelf betalen.
Als het om een rekening van een gecontracteerde zorgverlener gaat, dan worden de kosten in principe volledig vergoed.
Vanwege de keuzevrijheid zijn restitutiepolissen meestal duurder dan naturapolissen en budgetpolissen.

Spoedeisende hulp

De bovengenoemde verschillen gelden alleen voor niet-spoedeisende zorg.
Als iemand wel acuut behandeld moet worden, dan is het mogelijk om naar elk ziekenhuis of elke huisartsenpost te gaan.
Het maakt voor de vergoeding dan niet uit wat voor polis de verzekerde heeft en of het ziekenhuis gecontracteerd is.